Hobby Caravan Club

Algemeen
De H.C.C. is een niet al te grote landelijke club van Hobby caravanbezitters. De leden bestaan voornamelijk uit echtparen in de 2e helft van het leven. Het doel van de H.C.C. is het bevorderen van het gebruik van de caravan. Hiervoor organiseren wij 3 à 4 kampeerweekenden (vrijdag t/m maandag) in Nederland en één buitenlandse reis per jaar. Om toerbeurt en op vrijwillige basis, zijn twee echtparen de organisatoren van deze reis.

Kosten weekenden en reizen
Doordat de weekenden en reizen vanuit de leden zelf worden georganiseerd, kunnen de kosten relatief laag worden gehouden.

Clubblad
Het gratis clubblad verschijnt 4x per jaar. Hierin worden naast de bestuurszaken ook aankondigingen van programma’s, aanmeldingen van reizen en weekenden, reisverslagen, verenigingsactiviteiten en caravaninformatie vermeld.

Activiteiten
Tijdens de weekenden en reizen worden tal van evenementen en excursies georganiseerd en is een gezamenlijke maaltijd een vast onderdeel. Gezellige weekenden en reizen, waarbij sport en spel, cultuur, natuur, kunst en historie ruim de aandacht krijgen. Men is geheel vrij om in te schrijven of deel te nemen aan een activiteit. Alles mag, niets moet, is het motto bij de H.C.C. Ook komen technische aspecten van de Hobby caravan aan bod. Men kan hierbij kennis nemen van aanpassingen die andere leden aan hun caravan hebben aangebracht. Vaak komen velen al in de week vooraf om gezellig samen te zijn.

Jaarvergaderingen en reglement
Eenmaal per jaar wordt voor alle leden een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering kunnen de leden hun wensen kenbaar maken aan het bestuur en maakt het bestuur de plannen voor de toekomst bekend. Daarnaast wordt informatie gegeven over de stand van zaken in de club. De verantwoordelijkheden van het bestuur en leden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement. Ook richtlijnen van weekenden en reizen zijn neergelegd in een reglement. Dit wordt aan organiserende leden verstrekt.

Contributie en inschrijfgeld
De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgelegd. Daarnaast wordt eenmalig € 20,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijdse aanmelding wordt pro rata contributie + inschrijfgeld in rekening gebracht. De contributie moet worden betaald in januari en kan worden overgemaakt op het rekeningnummer IBAN NL48INGB0004912303 ten name van de Hobby Caravan Club.

Interesse?
Wilt u kennis maken met de HCC maar zich nog niet direct aanmelden dan kan dat.
U kunt één weekend meemaken als introducé. Neemt u in dat geval contact op met het secretariaat. U kunt zich ook direct aanmelden als kandidaat lid. Het kandidaatslidmaatschap kan na uw kennismakingsweekend worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Vul hiervoor het aanmeldingsformulier in en zend dat naar het secretariaat.